Permaneo

Význam: zůstat, setrvat

Další latinský slovník

Amplius

hojněji, více, víc, větší počet ; déle, více než ; napříště, do budoucna ; důkladněji, více důkazů (formule, kterou se odročovalo soudní řízení)

Calefacto

ohřívat, zahřívat, rozpalovat (hodně, silně)

Illigo

upevnit

Ratio

počet, účet, účtování ; seznam ; částka, suma, účet ; obchod, obchodní záležitost ; záležitost (z. vůbec) ; výhoda, prospěch ; počet, účet (přen.) ; opatření ; jednání, plán ; poměr, vztah, ohled, dbaní čeho ;

Possideo

mít v držení, zaujímat, ovládat

Forsitan

možná