Angusti montes

Význam: strmé skály, těsně k moři přiléhající

Další latinský slovník

Retineo

zadržet, zdržet

Post

za

Autenticus

věrohodný, autentický

Digitus

prst

Dispositio divina f.

řízení Boží, Boží vůle

Servo

dodržovat co, zachovávat co