Angusti montes

Význam: strmé skály, těsně k moři přiléhající

Další latinský slovník

Praeterea

dále, kromě toho, navíc, nadto, mimoto ; ostatně

Video

vidět, znát, vědět

Profero

tvořit, rodit, plodit, být přízniv vzrůstu ; nést kupředu, poponášet, posunovat, postoupit ; zvětšovat, rozšiřovat ; povznášet, vyvyšovat ; odkládat, oddalovat, zdržovat

Suus

osobitý, svérázný, zvláštní ; určený, příslušný ; vhodný, náležitý ; milovaný, drahý ; nakloněný, přátelský

Quidquid

cokoli, všechno