Lapsus a fide

Význam: odpadnutí od víry

Další latinský slovník

Necessitudo

přátelství, těsný poměr

Obsecundo

podporovat, být přízniv, přispívat ; podřídit se

Procul dubio

beze vší pochybnosti, jistě, jednoznačně

Immuto

změnit, proměnit, přeměnit

Praesidium

ochrana, záštita

Innocens

neškodný, poctivý, řádný