Animum advertere

Význam: upínat zřetel, zpozorovat

Další latinský slovník

Magnus

důležitý, závažný

Puerilis

dětský, mladistvý, chlapecký

Marciarius

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Porticus

sloupová síň, sloupová chodba, sloupoví, podloubí, kolonáda, galerie, veranda, portikus ; ochranný kryt (voj.)

Liquamen

ovocná šťáva, džus ; omáčka

Quisquam

někdo