Animum advertere

Význam: upínat zřetel, zpozorovat

Další latinský slovník

Conspectus

dohled, pohled

Diurturnitas

délka, doba trvání

Alteruter ... alterutrum

jeden ... druhého, každý z obou ... toho druhého

Speculatorius

výzvědný

Bava

slina

Curia

dvorec