Ultro

Význam: nad to, dokonce, k tomu

Další latinský slovník

Triennium

tři roky

Cooperio

přikrýt, zakrýt, pokrýt, zahalit, zcela pokrýt, zasypat (c. lapidibus ukamenovat) ; zakrýt, skrýt, ukrýt (DZ ex TDH 312:28, zcela jasně ; možná neklas.) ; pokrývat, pobíjet šindelem, pokrýt střechou ; uzavřít

Adigo

přirážet, zatloukat, zarážet

Protraho

vytáhnout, vyvléci (z úkrytu ven apod.) ; přitáhnout, přivléci, násilně přivést ; přinutit, přimět ; odkrýt, odhalit, objevit

Plus iusto

víc, než je slušné (Ovidius, Horatius)

Praesto

poblíž, po ruce