Intrinsecus

Význam: uvnitř, zevnitř, dovnitř

Další latinský slovník

Optatus

žádoucí, milý, vítaný

Deceptio

podvádění, podvod, klam, klamání

Superbia

pýcha, opovážlivost, zpupnost

Rector ecclesiarum

představený spravující kostely (např. biskup či opat)

Remollesco

stávat se změkčilým

Quid novum?

Co (je) nového?