Angustus

Význam: těsný, úzký

Další latinský slovník

Profluo

vytékat, prýštit, téci, řinouti se

Verumtamen

ale přece, přece však, než aspoň

Occisio

popravování

Pecus

dobytek

Tempto

dráždit, napadat

Compassio

soucit