Angustus

Význam: těsný, úzký

Další latinský slovník

Saltus

rokle, sráz, stráň, úval

Quia (spoj.)

ačkoli, i když, přestože, třebaže (MLLM explicitně: "bien que - although") ; (slovo uvozující přímou řeč - sic)

Non item

ne však, nikoli však

Tumultus

nepokoj, povstání

Panormus

Palermo

Porticus

sloupová síň, sloupová chodba, sloupoví, podloubí, kolonáda, galerie, veranda, portikus ; ochranný kryt (voj.)