Omnes

Význam: celkem (spojení "sunt XVI omnes" je to dobré překládat "je jich celkem 16")

Další latinský slovník

Incontinenter

nezdrženlivě ; hned, ihned (MLLM odkaz: incontinenter = in continenti, to nal. sub continens jako hned, ihned)

Voveo

slibovat, zaslibovat

Prehendo

uchopit, zachytit, chytit, popadnout, vzít ; sklízet (úrodu) ; unést, uchvátit (osobu) ; zatknout, chopit se ; přivlastnit si, ukrást ; (alqm) vzít si koho, oženit se s kým, pojmout za manžela/manželku ;

Litteris mandare

sepisovat, zaznačovat písemně

Ieiuno

postit se

Communiter

společně, zároveň ; obecně