Blasphemia

Význam: rouhání, urážka

Další latinský slovník

Villicatio

? Pražákův sl. neuvádí, ale zřejmě hospodářství

Mansus

(délková míra, MLLM neupřesňuje)

Vaco

být prázden, neobydlen, neosazen

Taedium

odpor, hnus

Aliquo

někam ;

Ens inquantum ens

jsoucno jakožto jsoucno