Blasphemia

Význam: rouhání, urážka

Další latinský slovník

Insuper

navrch, nahoru, nad to, kromě toho

Consulta

rady

Crebs

(Pražák nic)

Stabilitas

pevný postoj

Idcirco

proto, z té příčiny ; proto, za tím účelem