Suadeo

Význam: doporučovat (alci alqd), radit, přimlouvat se za co ; vybízet, pobízet, navrhovat ; přemlouvat, přesvědčovat ; sibi suadere přesvědčit se, nabýt přesvědčení

Další latinský slovník

Perficio

dokončit, dosáhnout

Contemno

pohrdnout, zhrdnout čím, nebrat na vědomí

Indicium

udání

Conquiesco

odpočinout si od čeho (ab, ex re) ; odpočívat, oddechnout si, dopřát si oddechu, nalézt klid, nabýt klidu ; váznout, ustávat

Mandatum

příkaz, vzkaz, zákaz, nařízení

Complex

druh, spojenec, společník, soudruh ; spoluviník, spolupachatel, komplic ; přívrženec, následovník, spojenec (celý tento význam MLLM: "partisan, sectateur")