Pomum vetitum n.

Význam: zakázané ovoce (takto Moneta 111b ; pozn. aparát ibid. cituje totéž vyjádření u Bonacursa)

Další latinský slovník

Carcasona

Carcassonne

Regimen

řízení, vedení ; vláda

Inhoneste

nečestně, hanebně, bezectně, nectně

Potius

spíše, raději

Im(n)munitas

osvobození od povinnosti, výsady

Pronuntio

vyhlásit, uveřejnit, přednášet, vyslovovat, prohlašovat