Convenio

Význam: 1. scházet se, sejít se, shromažďovat se, přicházet, dostavovat se (in locum, ad alqm) ; (tranzitivně) setkat se s kým, zastihnout koho, navštívit koho, zajít ke komu, mluvit s kým (alqm) ; 2. stíhat, žalovat, obesílat koho

Další latinský slovník

Amplexio

objetí, objímání, obejmutí (LMALB ani Pražák nic, ale lat-fr ano a TDH 317 užívá ve formě amplexcio)

Reputo

vypočítat ; uvážit, rozvážit, promyslet ; pokládat, mít za

Coaeternus

souvěčný

Spero

doufat, mít naději ; čekat, očekávat ; obávat se, bát se (nějaké nepříjemné věci)

Contumacia

vzdor, vzdorovitost, zarputilost, nepoddajnost

Quadragesima

čtyřicetidenní půst ; postní doba ; (v šir. smyslu) čtyřicet dní, čtyřicetidenní doba, doba čtyřiceti dní