Nec virgines festinantur

Význam: s provdáním dívek se nespěchá (Tacitus)

Další latinský slovník

Immitto

házet

Communiter

společně, zároveň ; obecně

Lanterna

svítilna, lampa

Cohitus

soulož, pohlavní styk, tělesný styk, obcování

In actu

skutečně, řádně ; v této době, právě

Cetera

ostatně, jinak