Remollesco

Význam: stávat se změkčilým

Další latinský slovník

Detrimentum

škoda, újma

Exaudio

přesně slyšet, vyslyšet, poslouchat

Praecedo

předčit, předcházet

Meretricium

prostituce

Iuventus

mládež

Praeacuo

zpředu zašpičatit, přiostřit