Adst-

Význam: viz ast-

Další latinský slovník

Epulae

hostina

Eremita

poustevník

Absente

v nepřítomnosti (koho)

Serva empticia

dlužná otrokyně? (často se vyskytuje v Iz dubrovačkog archiva 3)

Maccecharius

palcátník

Villicatio

? Pražákův sl. neuvádí, ale zřejmě hospodářství