Adst-

Význam: viz ast-

Další latinský slovník

Avaritia

chamtivost, lakota

Winidi m. pl.

Vinidové

Intrinsecus

uvnitř, zevnitř, dovnitř

Conmendo

(viz commendo)

Complexus

objímání, objetí ; náruč ; náklonnost, přízeň

Curs

dvůr (šlechtický, panovnický)