Dionysius

Význam: Denis

Další latinský slovník

Pergo

jít kupředu, postupovat, hnát se ; pokračovat, nezastavovat se, postupovat ; (alqd facere) dál dělat co, pokračovat v čem ; přikročit, přistoupit k čemu (přikročme nyní k dosud nezmíněným tématům)

Constitutio

stav, povaha, ústava, dispozice, soustava, zřízení, ustanovení, konstituce

Secta

nesouhlasný pokřik, vypískání??? (MLLM fr. "poursuite ŕ la huée", angl. podobně, ale přímo angl. ani fr. nenal.)

Attente

pozorně, bedlivě, napjatě

Vadum

brod

Vice

místo, za (koho)