Rebellionem facere

Význam: vzbouřit se

Další latinský slovník

Insisto

postavit se

In colloquim venire

přijít k rozmluvě

Immoror

zabývat se čím, prodlévat u čeho

Credulus

lehkověrný, důvěřivý ; věřící (o křesťanu) ;

Iste

ten, tenhle, tento ; tenhle (opovržlivě)

Invetero

nechat zestárnout