Manifesto

Význam: odhalit, zjevit, vyjevit, učinit zjevným

Další latinský slovník

Exeo

vyjít, odejít ; uniknout ; vypršet ; uplynout

Nominatim

jmenovitě, výslovně, jménem

Non item

ne však, nikoli však

Plasmo

vytvořit, vymodelovat, uhníst

Aereum

měděná barva ; předmět vyrobený z mědi

Ieiuno

postit se