Per fortunas!

Význam: probůh!

Další latinský slovník

Ibi

tam, tu, na tom místě

Testamentum

závěť

Ius dicere

konat soudy

Appello

jmenovat do funkce (hodí se do Bazzochi, 137 ; Pražák neuvádí, ale nalezeno ale v MLLM pro "provolat císařem")

Abditus

odlehlý, vzdálený, skrytý, v ústraní

Blaveus ^2

(form. flaveus)