Extendo

Význam: natáhnout, napřáhnout, vztáhnout ; rozpínat, roztahovat, rozšiřovat, natahovat, rozestírat ; rozpřahovat ; rozšiřovat se, zvětšovat se, roztahovat se, rozvinout ; rozestavit, rozvinout (např. šik) ; protahovat, prodlužovat (čas.)

Další latinský slovník

Homo proprius m.

otrok ; nevolník

Dispensatio

rozvažování, odvažování ; rozdělování, vyplácení (peněz) ; správa, spravování, finanční správa ; rozdělování ; řízení, správa

Diuturnior

déle trvající

Illustrius

urozený

Reminiscor

rozpomenout se

Praeoccupo

zaujmout, uchvátit