Aereum

Význam: měděná barva ; předmět vyrobený z mědi

Další latinský slovník

Retro

vzadu, zadem, nazad

Autenticus

věrohodný, autentický

Sacrilegus

svatokrádežný, rouhavý, bohaprázdný, bezbožný, hříšný, zločinný ; sbírající n. kradoucí posvátné věci

Mercennarius

námezdný, najatý ; podplacený ; (o věcech) koupený, zakoupený, zaplacený

Comminiscor

vymýšlet, vynalézat ; vymýšlet něco nepravého, smyslit

Ad multam noctem

když již noc postoupila