Aereum

Význam: měděná barva ; předmět vyrobený z mědi

Další latinský slovník

Erigo

zvednout se

Catechismus

náboženská výchova ; katechismus

Conclamo

zvolati

Comedo

(absol.) jíst ; (trans.) (alqd) jíst co, sníst co ; sežrat co ; strávit co ; projíst co ; promarnit, prohýřit co ; (refl.) sžírat se, trápit se

Animal

živý tvor, živočich

Ningere (3. os. ningit n. ninguit)

sněžit, chumelit, padat (o sněhu)