Rama

Význam: Bosna

Další latinský slovník

Digitus

prst

Fortuna adversa

neštěstí, nezdar, nehoda, neúspěch

Affirmo

zesilovat, posilovat, upevňovat, utvrzovat ; potvrzovat, stvrzovat ; tvrdit (jako pravdu), jistit, ujišťovat

Aequalis

rovný, rovnocenný, rovnomocný ; rovnoměrný ; vyrovnaný, stejnoměrný, stálý, pravidelný ; stejný (+ dat. s čím) ; stejného věku, rovný věkem, stejného věku, rovnověký, subst. vrstevník ; současný, souvěký

Vesper

večer

Fremitus

křik, řev