Penitentia

Význam: pokání ; lítost, žal ; změna smýšlení, obrat, změna mínění

Další latinský slovník

Ultro citroque

sem i tam

Capax

prostorný, objemný, velký ; obsahující, obsáhlý ; schopný čeho, chápavý

Leodiensis

ličgeský

Vere

pravdivě, podle pravdy, správně ; vpravdě, opravdu, vskutku ; pravdivě, upřímně, opravdově, poctivě

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)