Perquiro

Význam: vyptávat se, zkoumat

Další latinský slovník

Promoveo

pohnout

Initium

počátek, původ

Lucrum

prospěch, zisk, bohatství,

Ascendo

vystoupit, vylézt

Simplex

jednoduchý, nesložený, nesmíšený, pouhý ; jednotlivý ; jediný ; přirozený, obyčejný, neupravený ; přímý, bezelstný, prostý, prostomyslný, upřímný, poctivý ; sprostý, obyčejný

Bosona

Bosna