Civitas

Význam: město (poklas.) ; obec ; zemská obec, stát ; občanství, občanské právo, občanský svazek ; občanstvo, občané

Další latinský slovník

Nescius

neznalý, nezkušený

Incautus

opatrný, obezřetný, netušící

Galfridus

Geoffroi, Geoffrey

Commuto

vyměnit

Consulatus

konzulát

Prosper

zdárný, šťastný, se zdarem, šťastně ; zdar dávající, příznivý ; příznivý, šťastný, blahověstný