Sententia

Význam: mínění, názor, myšlenka, úsudek ; úmysl, vůle, přání ; hlas, mínění, nález, úsudek (v poradě) ; rada, návrh ; myšlenka, smysl, obsah, význam ; výrok, rčení, věta, myšlenka ; rozsudek, rozhodnutí

Další latinský slovník

Evenio

dopadnout, připadnout

Descisco

odpadnout, odtrhnout se, odvrátit se ; odvracet se, odchýlit se (přen.)

Ultro

nad to, dokonce, k tomu

Solitudo

pustina

Confero

obraceti k něčemu, vynakládat v něco

Potus

pití, napití se (činnost) ; pití (tekutina)