In scriptis

Význam: písemný

Další latinský slovník

Reprendo

(viz reprehendo)

Dispositio

ukládání? (ve spojení dispositio penitencie ukládání pokání)

Visito

vídat, vidět ; navštěvovat

Procumbo

chýlit se, klonit se

Postea

později

Naturaliter

(MLLM přímo nic, viz "naturalis")