Arrogantiam sumere

Význam: stát se domýšlivým

Další latinský slovník

Intervenio

přijít, objevit se

Natura

přirozenost

Auriculare

polštář

Specialis

(in speciali překládá WEH "especially")

Dies communis

všední den

Suus

osobitý, svérázný, zvláštní ; určený, příslušný ; vhodný, náležitý ; milovaný, drahý ; nakloněný, přátelský