Causam agere

Význam: vést při, mít soudní řízení, konat soudní řízení

Další latinský slovník

Talpa

krtek

Servitium animae n.

(souhrn skutků pro spásu duše)

Aes viride

měděnka

Et hoc ideo quia

a to proto, že

Rescindo

strhnout (most)

Praestigiator

kejklíř, taškář, šarlatán