Causam agere

Význam: vést při, mít soudní řízení, konat soudní řízení

Další latinský slovník

Proficio

dostávat se kupředu, pokročit, postoupit, urazit (nějaký díl cesty) ; pořídit, vyřídit, prospět, mít úspěch, zdar ; prospívat, přispívat, pomáhat, být platný, být užitečný

Quadragesima

čtyřicetidenní půst ; postní doba ; (v šir. smyslu) čtyřicet dní, čtyřicetidenní doba, doba čtyřiceti dní

Tragurium n.

Trogir (dalmatské město)

Fere

asi, přibližně, skoro

Designo

označovat

Supplicium

pokuta, trest