Adiuro

Význam: alqm brát pod přísahu koho ; alqd alci přísežně přislíbit co komu, zaslíbit co komu ; alqm přimět k přísežnému přislíbení účasti na vojenském tažení ; (refl.) zapřísáhnout se

Další latinský slovník

Honestus

vážený, čestný, ctěný

Tempus

čas, doba (obecně i noční doba apod.) ; okamžik, chvíle, hodina ; lhůta, čas, určený čas, čas potřebný k čemu ; pravý čas, příhodná chvíle, vhodná příležitost

Affliga

vyrážka, pupenec

Appono

připojit, přidružit

Serva empticia

dlužná otrokyně? (často se vyskytuje v Iz dubrovačkog archiva 3)

Curro

(o čase: tempus quo currebat MCLXXIIII: takto TDH 319:32)