Illudo

Význam: hrát si s čím (alci rei) ; zahrávat si ; tropit si žerty z čeho, vysmívat se čemu, dobírat si co, tropit si úsměšky z čeho ; klamat, podvádět

Další latinský slovník

Prorumpo

vyrážet, vychrlit ; vyhrknout ; vypuknout, provalit se, vzniknout (o požáru apod.) ; promluvit (zejm. při přerušení ticha) ; vyrazit, vytrhnout ; vyřítit se, vrhnout se ; rozmáhat se, rozrůstat se ; oddat se čemu, propadnout čemu

Unus solus

jeden jediný

In fugam convertere

obrátit na útěk

Ardeo

shořet, být spálen, zahořet

Proficiscor

vyrazit, vydat se na cestu

Sumere liberos

adoptovat, za své přijmout, osvojit si (dítě)