Hordeacealis

Význam: ječný, ječmenný

Další latinský slovník

Permaneo

zůstat, setrvat

Neque

ale ne, avšak ne, ale přece ne atd.

Inaccessus

nepřístupný ; nedostižný

Infero

ukládat (trest)

Cadere a causa

prohrát při, prohrát soudní spor

Noto

poznamenávat, poznamenat, zaznamenat ; vnímat, pozorovat, vidět, zaznamenat (smyslově) ; udělit důtku, vytýkat, kárat ; vystavovat posměchu ; činit narážky na koho