Antiquissimus

Význam: stařešina? (Pražák ani LMALB nic ; takto DZ v RS 58:20)

Další latinský slovník

Lenitas

povlovnost, mírnost

Sine

nechať, třebas, ať (tvar od slovesa sino)

Pullus

tmavý, temný, černavý, černý

Assuefacio

zvykat si, navykat, učit

Lectio divina

duchovní četba (mnišská četba Písma, popřípadě spisů církevních Otců či dalších textů a zbožné rozjímání nad nimi) (ekvivalent "duchovní četba" užívá Regula Benedicti / Řehole Benediktova 1998, ale s. 115 "svaté čtení")