Antiquissimus

Význam: stařešina? (Pražák ani LMALB nic ; takto DZ v RS 58:20)

Další latinský slovník

Intellectus

rozvažování

Una

společně

Extra ordinem

mimořádně

Infestis signis

připravený k boji

Commodum

prospěch, užitek

Dissipo

roztrousit, rozmetat