Coemo

Význam: nakoupit, skoupit

Další latinský slovník

Iesu

Ježíši (vok.)

Tectum

střecha, krov, kryt, příbytek, byt, obydlí

Elatio

pýcha ; zvedání, pozvedání

Exponens

vysvětlující (gram. a log.)

Haud

ne ; sotvakdo

Archidiaconus

arcijáhen