Coemo

Význam: nakoupit, skoupit

Další latinský slovník

Existimo

domnívat se, myslit

Zabolus

(form. diabolus)

Traiectus

převoz

Disputo

bádat, zkoumat

Aggrego

přidružit se

Infans diei unius

jednodenní dítě