Bonitas

Význam: úrodnost

Další latinský slovník

Doleo

cítit bolest, něco těžce nést

Tantum ... quantum

tolik ... kolik

Supra

nahoře, nad tím, svrchu ; dříve (časově) ; nad to, přes to, více, výše (míra) ; nad co, nad něco ; na čem ; přes co ; před (čím) ; nad, přes (co)

Servio

dbát, dávat za pravdu

Signa ferre

bojovat

Cratis

proutí, roští