Bonitas

Význam: úrodnost

Další latinský slovník

Perpendiculum

olovnice

Dolus

podvod, lest

Natura

přirozenost

Vallis

údolí, úval, dolina

Una

společně

Conquiesco

odpočinout si od čeho (ab, ex re) ; odpočívat, oddechnout si, dopřát si oddechu, nalézt klid, nabýt klidu ; váznout, ustávat