Bessea

Význam: (LMALB nic)

Další latinský slovník

Lignum vetitum

zakázaný strom, zapovězený strom [strom v ráji, na kt. roste zakázané ovoce]

Eo

tam

Pronus

nachýlený, skloněný

Notitia

známost

Intellegere

úsudek

Affliga

vyrážka, pupenec