Gravitas

Význam: moc, síla

Další latinský slovník

Res certissimae

nejpatrnější důkazy

Ut

aby ; jak (způsobově) ; jak (zvolací) ; jako, jakožto, jakož, jak (přirovnávací co do způsobu, kdežto tam ... quam co do stupně) ; jak, jakmile (s ind., časově) ; kéž (s konj. ve větách přacích, klas. utinam) ; kde (bás. o místě)

Accipio

dozvědět se, poznat

Consundo

(neexistuje, LMALB ani Pražák nic)

At

ale, však, avšak

Ubi

jakmile