Tremulus

Význam: osika

Další latinský slovník

Indubitanter

bezpochyby, jistě, zajisté ; bez váhání

Mercatura

obchod, obchodování

Tempto

dráždit, napadat

Viride aeris

měděnka

Coniugo

připojit se, spojit se

Vigesco

nabývat živosti, nabývat síly