Per partem

Význam: částečně

Další latinský slovník

Fuxensis

související s hrabstvím Foix

Penes

u, při, na, v ; jest, záleží, závisí (o příčině, např. příčina čeho je ve mně)

Baptismus

křest

Populatio

plenění, pustošení

Subveho

dovážeti zdola nahoru (proti proudu)

Nec virgines festinantur

s provdáním dívek se nespěchá (Tacitus)