Sive - sive

Význam: ať už - nebo

Další latinský slovník

Omnia que in eis sunt

vše, co je v nich [ČEP Sk 4,24 ; 14,15.]

Quoque

rovněž, také, též, i

Penuria

(MLLM nic)

Immobilis

nehybný, nepohyblivý (i v pozit. smyslu: nepodléhající změně)

Consuesse

obyčejně

Lignum

dřevo ; strom