Commodus

Význam: pohodlný

Další latinský slovník

Quidquid

cokoli, všechno

Ens inquantum ens

jsoucno jakožto jsoucno

Cadere a feudo

ztratit právo na léno

Seu

nebo jestliže, nebo kdyby ; nebo, či ; nebo zda, či zda (ve větách tázacích) ;

Ignoro

nevědět, neznát

Destituo

upouštět od něčeho