Hordeacius

Význam: ječný, ječmenný

Další latinský slovník

Vigilo

(alqm) bdít u koho

Bipedalis

dvoustopý

In modum crucis

ve tvaru kříže, v napodobení kříže (např. rozpažit ruce)

Uno tempore

v témž čase, zároveň

Infestus

připravený k boji

Dissimulo

zatajit, zamlčet, zakrývat