Metior

Význam: vyměřit

Další latinský slovník

Integer

netknutý, neporušený

Imperium

nařízení

Rumor

pověst, hlas, zvěst, zpráva

Contradictio

odpor, námitka ; hádka, spor ; protimluv, kontradikce

Interdiu

ve dne, přes den

Utilitas

užitek, prospěch, výhoda, dobro, zdar ; užitečnost, prospěšnost, výhodnost ; upotřebitelnost, vhodnost, schopnost, platnost ; potřebnost