Metior

Význam: vyměřit

Další latinský slovník

Dissipo

roztrousit, rozmetat

Dies Veneris

pátek

Purgatio

(viz duv. hist. 115)

Iniungo

vkládat, zapouštět ; připojit (alci rei k čemu), spojit s čím ; (ak.) uložit komu co ; způsobit

Ius iurandum

přísaha

Quidam

jakýsi, jistý, nějaký