Ludus scaccorum

Význam: hra v šachy, šachy

Další latinský slovník

Brachium

předloktí, rameno

Dispono

klást na různá místa, tu a tam klást, rozestavovat (zejm. voj.), rozkládat ; pořádat, uvádět v pořádek, rovnat, urovnávat, upravovat ; určovat, ustanovovat, nařizovat ; připravit, přichystat

Humanus

lidumilný, zdvořilý, vyspělý

Nimia

krajnosti

Duplicando

(viz duplico ; MLLM, Pražák ani LMALB přímo nic)

Vi contendo

prorážet