Guttur

Význam: chřtán, hrdlo

Další latinský slovník

Multus

mnohý, četný ; velký, veliký, značný ; důkladný, obšírný, rozvláčný

Signo

(alqm suo honore) prokazovat (náležitou úctu komu)

Macedonia

Makedonie, země na sever od Řecka, většinou vnímána jako oblast od Olympu až k řece Strymonu

Provincia

Provence

Applico

opírat se

Consimilis

zcela podobný