Testor

Význam: tkadlec (správně textor)

Další latinský slovník

Copia

zásoba

Sub vexillo

jako zvláštní oddíl

Provinciales m. pl.

Provensálci

De

o, co do, vzhledem k, stran čeho, co se týče čeho, pokud jde o (o předmětu a vztahu)

Lumbardia

Lombardie

Tantus

tak velký, stejně velký