Consuesse

Význam: obyčejně

Další latinský slovník

Ordination f.

kněžské svěcení

Mons Alionis m.

(geogr.) Montaillou

Vela cadunt

spouštějí se plachty

Adigo

přirážet, zatloukat, zarážet

Dies confessionis

třetí neděle postní

Dicta

výroky