Incontinentia

Význam: nezdrženlivost, nestřídmost

Další latinský slovník

Iterato

ještě jednou, podruhé

Intercludo

uzavřít, zamezit, překazit

Ancora

kotev, kotva, kotvice

Discessus

odchod

Bini

po dvou, dva

Novissime

nakonec (??? snad)