Paenitentia

Význam: pokání ; lítost, žal ; změna smýšlení, obrat, změna mínění

Další latinský slovník

Collocutio

rozmluva, rozprava, rozprávka

Occulto

skrývat, zatajit

Subfero

zdvihnout

Suggillo

pohmoždit, ztlouci, zmlátit, nadělat modřiny ; posmívat se, tupit

Adversus

obrácený dopředu, vyčnívající vpřed, nastavený dopředu ; přední ; přivrácený ; protější, z protějška přicházející ; vpředu ležící, zpředu, naproti, proti (proudu) ; protivný, nepřátelský ; nepříznivý, neblahý, nevýhodný, nedobrý, nešťastný ; protivný, opa

Iniquitas

nepravost, špatnost, nepoctivost, provinění, přestoupení, hřích, vina, zločin, zlý čin, násilí, násilnictví, bezpráví (vypsáno z kontextů Vulgáty, ale neprojito všech 489 výskytů ; "nepravost" je daleko nejčastější, ale např. násilí také několikrát)