Perfero

Význam: snášet

Další latinský slovník

Lacrima

slzy

Prioratus m.

prvenství

Seipsum

sám sebe

Conquiro

vyhledávat

Occulo

zakrýt, skrýt, zatajit

Separo

oddělovat, odlučovat ; rozdělovat, dělit (vzájemně) ; pojednávat o čem zvlášť ; nechávat stranou, nehledět k čemu, nepřihlížet k čemu